Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 • Visit Nepal 2020


 • Visit Nepal 2020


 • Visit Nepal 2020


 • Visit Nepal 2020


 • Visit Nepal 2020


 • Visit Nepal 2020


 • Visit Nepal 2020


 • Visit Nepal 2020


 • Visit Nepal 2020


 • Visit Nepal 2020


 • Visit Nepal 2020

जय प्रकाश बस्नेत
जय प्रकाश बस्नेत

शाखा अधिकृत

निर्मला नेपाल
निर्मला नेपाल

नायब सुब्बा

उद्धब प्रसाद रेग्मी
उद्धब प्रसाद रेग्मी

सहायक लेखापाल (सूचना अधिकारी)