Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

राजु अधिकारी

  • राजु अधिकारी

राजु अधिकारी


राजु अधिकारी
शाखा अधिकृत

पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल jkashyap510@gmail.com
सम्पर्क 9852030250
ठेगाना विराटनगरBiratnagar 4, मोरङ्ग
बहाल मिति २०७६ फाल्गुन १९