Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

पन्चु चाैधरी


पन्चु चाैधरी


पन्चु चाैधरी
कार्यालय सहयोगी

शाखा नागरिकता शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9842032200
ठेगाना विराटनगरBiratnagar 1, मोरङ्ग
बहाल मिति २०७४ चैत्र २६