Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 राजु अधिकारी राजु अधिकारी शाखा अधिकृत 9852030250
jkashyap510@gmail.com
2 रमेश काेइराला रमेश काेइराला नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9852034409
koiralaramesh75@gmail.com
3 निर्मल कुमार खतिवडा निर्मल कुमार खतिवडा नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9842245071
4 धाताराम श्रेष्ठ धाताराम श्रेष्ठ नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9841700179
5 ह‌ंशराज याखा ह‌ंशराज याखा सहायक लेखापाल लेखा तथा प्रशासन शाखा
hanshraj.yakha8888@gmail.com
6 सराेज देवी श्रेष्ठ सराेज देवी श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9842085482
7 पन्चु चाैधरी पन्चु चाैधरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9842032200
8 Aaorangeli Aaorangeli नागरिकता शाखा
iaorangeli1@gmail.com