Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

2075-12-14

2075-12-14


कार्यक्षेत्र  (नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु)

                         हालका 

१ रतुवामाई नगरपालिका

२ सुनवर्षी नगरपालिका

३ रंगेली नगरपालिका

४ धनपालथान गाउँपालिका वडा नं  ,   र ४

५ कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं १ 

                                    साविकका गा वि स तथा नगरपालिकाहरु

१.अमरदह   (Amardaha)

२.अमाहिबरीयाती (Amahibariyati)

३.ईटहरा (Itahara)

४.गाेविन्दपुर (Govindapur)

५.झुर्किया (Jhurkiya)

६.डाईनिया (Dainiya)

७.दर्वेशा (Darbesha)

८.बबियाबिर्ता (Babiyabirta)

९.बरडङ्गा (Bardanga)

१०.महादेवा (Mahadewa)

११.सिजुवा (Sijuwa)

१२.साेराभाग (Sorabhag)

१३.हाेक्लाबारी  (Hoklabari)

१४.रङ्गेली नगरपालिका (Rangeli)